11.11.2016 | „Krätzje Danz“

Damengarde Coeln Krätzje danz

11.11.2016 – 18:00 Uhr

„Krätzje Danz“ – Fiere, Bütze, Danze

Mer fiere op Kölsche Aat met Krätze, Höötsche oder Mötz‘

zu Gast: Miljö, Micky Brühl Band, DJ Gordon

Einlass ab 17:17 Uhr, Beginn: 18:00 Uhr im Gir-Keller in der Lintgasse 14, 50667 Köln

Karten p.P. 22,– Euro ab September unter: Karten@damengarde-coeln.de